Finančné riešenia

Finančné riešenia

Inteligentné uvažovanie

Rozumieme vášmu podnikaniu. Preto poskytujeme inteligentné a flexibilné finančné riešenia. Tie zas zachovajú vaše vymerané úvery poskytnuté bankou.

Prečítajte si viac o našich finančných riešeniach
Poistné riešenia

Poistné riešenia

Prvotriedna ochrana

Ak chcete ochrániť vaše podnikanie pred finančnými rizikami – neriskujte.

Prečítajte si viac o našich poistných riešeniach

Finančné riešenia

úver

úver

Vlastníctvo už od prvého dňa

Vlastníctvo autobusu alebo autokaru. Rovnomerne rozložené splátky. Daňové výhody. To je podstata nášho úveru. Úver aj vozidlo sa vykazujú vo vašej účtovnej uzávierke. Čo je na tom najlepšie? Po ukončení zmluvy vlastníte autobus alebo autokar, ktorý ste splatili.

Finančný lízing

Finančný lízing

Sloboda nákupu

Toto flexibilné finančné riešenie znižuje vašu daňovú povinnosť. Zaručuje vám maximálnu slobodu po ukončení zmluvy. Úver aj autobus či autokar sa vykazujú vo vašej účtovnej uzávierke. Po ukončení zmluvy máte dve možnosti: vrátiť stroj alebo ho kúpiť za vopred dohodnutú cenu.

Operatívny lízing

Operatívny lízing

Maximálna flexibilita

Finančné riešenie s otvorenými možnosťami. Nevyžadujú sa veľké počiatočné náklady, pretože si vozidlo iba prenajímate. Keď v účtovnej uzávierke nevykazujete autobus, nehrozí vám žiadne riziko spojené s disponovaním alebo odpismi. Po ukončení zmluvy môžete autobus vrátiť, predĺžiť si lízing alebo ho od nás odkúpiť. Zmluva zahŕňa poistenie, opravy a údržbu, takže si nemusíte robiť starosti.

Možnosti financovania

Možnosti financovania

Prispôsobené riešenie

Volvo Financial Services zohľadňuje všetky možnosti s cieľom nájsť to najlepšie riešenie pre vás. Nezáleží na tom, či vlastníte jeden autobus alebo celý vozový park. Prispôsobíme naše finančné riešenie vášmu podnikaniu a optimalizujeme váš peňažný tok.

Poistné riešenia

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Pocit bezpečia

Zabráňte tomu, aby váš podnik stroskotal kvôli nešťastiu. Rozhodnite sa pre našu prvotriednu ochranu proti poškodeniu, krádeži, požiaru a vandalizmu v situáciách, keď nemôžete žiadať náhradu škody od tretej strany. Ideálne pre dopravné podniky. Presne také krytie, aké potrebujete. Nič viac. Nič menej.

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

Nevyhnutná ochrana

Je vašou právnou povinnosťou zaobstarať si toto poistenie, aby ste ostatných chránili pred škodami, ktoré môžete spôsobiť. Nehody sa totiž stávajú. Keď sa stanú aj vám, naše poistenie zodpovednosti pokryje všetky nároky od iných strán. Zaobstarajte si kombinované krytie havarijné poistenie/poistenie zodpovednosti pre dokonalú ochranu vášho podnikania.

Poistenie GAP

Poistenie GAP

Pokoj mysle

Môže dôjsť k najhoršiemu: váš autobus alebo autokar ukradnú alebo prídete o všetko. Poistné plnenie vtedy pokryje aktuálnu trhovú hodnotu vozidla. Výška platby je často nižšia než nevyrovnaný zostatok na vašej finančnej zmluve. Vďaka nášmu GAP poisteniu budeme môcť splatiť vaše pohľadávky. Dostupné v našich finančných zmluvách.

Ďalšie poistenia

Ďalšie poistenia

Prispôsobené vašim potrebám

Ponúkame dodatočné poistné riešenia pre vaše podnikanie. Prispôsobené vašim potrebám, vyvinuté odborníkmi z odvetvia. Ak máte záujem o individuálne poistné riešenie, obráťte sa na našich špecialistov. Sme skutoční znalci, pokiaľ ide o dopravný priemysel.

Volvo Financial Services neposkytuje daňové alebo účtovné poradenstvo. Zákazníci by sa mali poradiť so svojím daňovým poradcom alebo účtovníkom ohľadne jednotlivých prípadov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Chcete sa dozvedieť viac?

Naši finanční a poistní špecialisti sú pripravení vynaložiť pre vás osobitné úsilie a vyhľadať všetky dostupné možnosti.

Kontaktujte nás